Main menu:

Informacje ogólne

XIV Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku odbędzie się w dniach 19-21 maja 2011 roku we Wrocławiu. Sympozjum organizowane jest przez Katedrę Akustyki Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej pod auspicjami Polskiej Sekcji Audio Engineering Society.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy reżyserów i realizatorów dźwięku, akustyków, specjalistów od nagłośnienia, pracowników nauki zajmujących się problematyką reżyserii i inżynierii dźwięku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentów, pracowników firm związanych z produkcją i dystrybucją urządzeń elektroakustycznych. W programie Sympozjum przewidziane są sesje referatowe oraz sesje warsztatowe.

ISSET 2011 Komunikat Nr 1 pl
ISSET 2011 Circular No 1 en

ISSET 2011 Komunikat Nr 2 pl
ISSET 2011 Circular No 2 en