Main menu:

Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Stefan Brachmański

Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego:
Maurycy J. Kin

Sekretarz:
Przemysław Plaskota

Skarbnik:
Paweł Dziechciński

Członkowie:
Romuald Bolejko
Piotr Kozłowski
Krzysztof Opieliński